One Shot #1058

ODI1NDY4MTg1.jpg

Leica M Monochrom • Minolta M-Rokkor 40/2