One Shot #1049

MTgyMTQ4MTA4NA.jpg

Sony RX100 Mk3