One Shot #1071

MjY4MDg2NzMwNA.jpg

Sony RX100 Mk3