One Shot #1125

Sony RX100 VASony RX100 VA

One Shot #1124

Leica M240 • Zeiss ZM 35/2Leica M240 • Zeiss ZM 35/2

One Shot #1123

Leica M240 • Zeiss ZM 25/2.8Leica M240 • Zeiss ZM 25/2.8

One Shot #1122

Leica M240 • Zeiss ZM 35/2Leica M240 • Zeiss ZM 35/2

One Shot #1121

Leica M Monochrom • M-Rokkor 40/2Leica M Monochrom • M-Rokkor 40/2